NOVINKY

Letní provoz
15.4.2024
 
Letní provoz v měsíci srpnu 2024 v MŠ Trojlístek pro děti z jiných mateřských škol
 
• 12. 8. – 25. 8.  zajišťuje provoz pro přihlášené děti z jiných mateřských škol MŠ Trojlístek (zařízení Hudečkova, Točitá).
• Platba v hotovosti se vybírá 18. 6. 2024 od 15 h do 18 h v ředitelně MŠ Trojlístek, zařízení Točitá, Točitá 1751/38.
• Platba v hotovosti je ve výši školného – 516 Kč a stravného – 49 Kč/den (52 Kč/den, děti 7 let).
• Při platbě v MŠ Trojlístek, zařízení Točitá bude rodičům podána informace do, kterého zařízení (Hudečkova, Točitá) budou jejich děti docházet v době letního provozu.

 

Stránkování: 1