NOVINKY

Inzerát
19.6.2024

MŠ Trojlístek, zařízení Bezová hledá učitelku mateřské školy s nástupem od nového školního roku 2024/25.

Bližší informace na tel.: 777 831 355 

Letní provoz
14.6.2024

 Letní provoz v měsíci srpnu 2024 v MŠ Trojlístek pro děti z jiných mateřských škol

 
• 12. 8. – 25. 8.  zajišťuje provoz pro přihlášené děti z jiných mateřských škol MŠ Trojlístek (zařízení Hudečkova, Točitá).
• Platba v hotovosti se vybírá 18. 6. 2024 od 15 h do 18 h v ředitelně MŠ Trojlístek, zařízení Točitá, Točitá 1751/38.
• Platba v hotovosti je ve výši školného – 516 Kč a stravného – 49 Kč/den (52 Kč/den, děti 7 let).
• Děti z cizích mateřských škol budou v období 12.8.- 25.8. 2024 docházet do MŠ Trojlístek, zařízení Hudečkova, Hudečkova 893/8.

 

Výsledky zápisu pro šk.r. 2024/25
31.5.2024

 Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4 | Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

Pomoc rodinám v nouzi
21.9.2023

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení Rady HMP k opatření ke zmírnění dopadu inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023je možné, aby si rodiče dětí s trvalým pobytem na území hl. m Praha (jedná se o dlouhodobý trvalý pobyt, ne dočasný, tudíž se netýká ukr. Uprchlíků) požádali o prominutí stravného a školného. Jedná se pouze o rodiny ve finanční nouzi.

 

Po pečlivém prostudování odkazu:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

si rodiče, kteří splňují uvedená kritéria stáhnou a vyplní formulář.

Tento formulář odevzdají nejpozději do 30. 9. na třídách (recepci). Vedení školy rozhodne od následujícího kalendářního měsíce o prominutí plateb. Pokud se finanční situace rodiny zhorší, bude možné žádat i v dalších měsících.

Rodiče žádají pouze 1x (úplata se promíjí na celý školní rok).

 

Stránkování: 1