O MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

Mateřská škola Bezová

Mateřská škola stojí v dolní části Braníka. V blízkém okolí se nachází řeka Vltava a velký pás přírody kolem ní. Toto umožňuje příjemné vycházky s dětmi, hry a pozorování zajímavostí. Děti jsou v MŠ rozděleny do čtyř tříd podle věku. Třídy jsou prostorné, světlé a barevné. Nábytek a doplňky jsou příjemně sladěny. Školu obklopuje zahrada s četnými keři a stromy. Je zde umístěno několik pískovištˇ,průlezky, houpačky, hřiště na míčové hry s umělým povrchem, mlhoviště a různé jiné atrakce, které spolu s interiérem školy vytvářejí harmonické prostředí pro naše děti.

Projekt výchovně vzdělávací práce

Při výchovně vzdělávací práci dbáme na individuální přístup k jednotlivým dětem. Snažíme se vyhovět jejich potřebám, zájmům a schopnostem. Celkové působení lze chápat jako pedagogický proces na citový, morální, tělesný a rozumový rozvoj dítěte. Velký důraz klademe na estetickou výchovu. Svůj postoj k estetice si dítě vytváří samo, na základě podnětů, spoluvytváření, prožívání a hodnocení. Naší snahou je vytvořit esteticko výchovný proces jako komplex činností a proto nezapomínáme i na další výchovné složky. Neméně významné jsou hudebně pohybová výchova, pracovní a výtvarná výchova.Celý vzdělávací proces vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem " Svět kolem nás"( tento program je k nahlédnutí v mateřské škole).

Děti svou prací přispívají k výzdobě celé budovy včetně společné šatny. Nezapomínáme ani na vytváření a prohlubování mezilidských vztahů. Pro děti organizujeme množství nadstandardních aktivit. Jedná se například o různé druhy zájmových kroužků, kulturní akce jako jsou divadelní představení v mateřské škole nebo v kulturních centrech. Dále pak návštěvy divadel, karneval, vánoční besídky, slavnostní rozloučení s budoucími školáky, vycházky a výlety za poznáním Prahy, týdenní pobyty dětí v přírodě, atd.

V současné době nemáme děti s podpůrným opatřením, vyjma cizinců a dětí s odkladem školní docházky. Máme 1.stupeň Plánu pedagogické podpory pro odklady školní docházky a cizince. Po vypracování tohoto plánu 2x ročně hodnotíme. V případě že se vyskytnou další děti, budeme postupovat v této problematice dle dané metodiky MŠMT a dle zákona o inkluzi č.27/2016.

Formy spolupráce s rodinou

Vytvořit dobrou atmosféru a klidné začlenění je jedním z hlavních předpokladů, jak jednoduše a lehce vstoupit do prostředí, které zatím dítě nezná. Proto, aby prostředí pro pobyt dětí v mateřské škole bylo co nejpříjemnější, je důležitá velice úzká spolupráce s rodinou. Snažíme se, aby rodiče mohli vstoupit a hlouběji poznat prostředí předškolního zařízení. Těchto možností mají několik: dny otevřených dveří, posezení s rodiči při příležitostných oslavách (vánoční besídky, pracovní dílničky, rozloučení se školáky, ukázka výchovné práce předškoláků, oslava svátku matek a jiné).

Základní informace

MATEŘSKÁ ŠKOLA TROJLÍSTEK, Praha 4, Bezová 1592/ 4, 147 00

Zřizovatel : Městská část Praha 4, Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46
Právní subjektivita : Od 1. ledna 1995
Typ školského zařízení : Čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věku (třídy jsou homogenní). Počet dětí ve třídě je 28.

Ředitelka školy : Irena Michalcová (přerušená funkce - Místostarostka Prahy 4)                          Statutární zástupce : Bc. Iva Vrbová

zástupkyně ředitelky školy: Martina Nechanická
učitelky

1.třída " Koťata

2.třída " Žabičky"

3.třída " Včeličky"

4.třída " Sovičky"

kuchařky                                                                  
hospodářka : Dagmar Bloudek Řezníková

školnice                                                                                                                                   u
klízečky 
údržbář 

vedoucí školní jídelny Trojlístku : Eva Suková - e-mail: Jidelna.msbezova@volny.cz

 

Provoz školy : Po – Čt 6.30 – 17.30 hodin, Pá 6.30 – 17.00 hodin

Číslo účtu školy pro platby školného a stravného:  2000 84 63 39/ 0800

Výše školného činí :  1031,- Kč / měsíc

Výše stravného činí :  49,- Kč /den, 1078,- Kč /měsíc

 odklady školní docházky : 52,-Kč/den, 1144,- Kč/měsíc

Platby provádějte tak, aby byly 15.den v měsíci na účtu školy.

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:

-Oblečení do třídy - pohodlné, jednoduše oblékatelné, aby děti zvládly samy (tričko, tepláky, legíny, apod.)

-Oblečení jiné na ven

boty jednoduché na obouvání, nejlépe se suchým zipem

bačkory - jednoduché na obouvání, ale pevné (ne pantofle, ne černá podrážka)

Pro děti 1.a 2.třídy pyžama na odpočinek po obědě (každý týden se mění)

V šatně má každé dítě svoji skříňku na oblečení - pytel s ramínkem nedávejte!

Do skříňky přidejte náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky a tepláčky nebo legíny

Do MŠ dětem nedávejte vlastní hračky, drahé předměty, šperky, žvýkačky. Cukrovinky (bonbony) předávejte učitelce nebo službě na recepci. Nenechávejte je dětem ve skříňkách.

Vlastní hračky mohou mít vyjímečně nové děti při adaptačním období.                                                                                                                    

 

 

Školní a vnitřní řád

Zde si můžete stáhnout celé znění školního řádu a také vnitřního řádu školy v PDF dokumentu.

 

Info o SRPŠ

 

SRPŠ Bezová Sdružení rodičů a přátel školy pomáhá zpříjemnit a oživit dětem MŠ pobyt v zařízení. Roční příspěvek činí 1800,- Kč, pro dva sourozence v MŠ je celkem 2700,- Kč. Vybrané finance slouží ke zpestření a doplnění provozu zejména v oblasti různých mimořádných kulturních akcí, které nejdou financovat z dotovaného rozpočtu MŠ. Jsou to divadélka, oslavy Vánoc (dárečky), Mikulášská nadílka, Karneval, Velikonoce, Svátek matek, celoškolní výlet s dopravou, rozloučení s předškoláky s dárečky apod. Vycházíme z předpokládaného rozpočtu, který je vždy postaven na základě zkušeností z minulých let, a tím jsme schopni rozplánovat potřebné finance na celý rok.

V období 2010/2011 se podařilo souhrou okolností ušetřit větší částku, kterou jsme se pak podíleli na financování zahradního pítka pro děti (druhou půlku zaplatila MŠ). Pítko je velmi chváleno jednak dětmi, tak i rodiči, hygieniky a lékaři (čistota prostředí, pitný režim …). Veškeré výdaje jsou konzultovány a kontrolovány s výborem SRPŠ, jejich průběžný stav je vždy vyvěšen na nástěnce ve společné šatně MŠ. Velká rozhodnutí byla vždy schvalována všemi rodiči na plenárních schůzkách (např. pítko).

Předseda výboru SRPŠ 

Předsedou SRPŠ, schváleným většinou rodičů je paní Pavlína Konfrštová 

e-mail: p.zrubkova@seznam.cz, telefon: 731 085 829

Pokladníkem je pani Andrea Kraftová

 

  Informační povinnost pro děti a jejich zákonné zástupce

Dokument ke stažení zde