NOVINKY

Začátek školního roku 2020/21
28.8.2020

 

Informace k začátku školního roku

 

1.     Školní rok 2020/21 v mateřské škole začíná v úterý 1. září 2020.

·       Seznamy dětí a jejich umístění najdete na nástěnkách v jednotlivých zařízeních.

·       Zákonní zástupci mají před nástupem dítěte do MŠ povinnost se seznámit se školním řádem

·       Postupnou adaptaci nově nastupujících dětí domlouvají rodiče přímo s paní učitelkou na své třídě.

·       První platba školného a stravného se uskuteční po přidělení variabilního symbolu pro dítě (do 15. září).

·       Informační schůzky pro rodiče proběhnou ve dnech:

7. 9. od 17.30 h – pro zařízení Bezová   Zrušeno!

8. 9. od 17.00 h – pro zařízení Točitá    Zrušeno!

9. 9. od 17.00 h – pro zařízení Hudečkova  Zrušeno!

- schůzky budou probíhat na jednotlivých třídách podle umístění dětí

- schůzky se účastní jeden zákonný zástupce dítěte (bez doprovodu dětí)

- účastníci schůzky budou mít zakrytá ústa a nos

 

2.     Provoz MŠ v souvislosti s COVID-19.

·       Děti navštěvující MŠ musí být zdravé bez projevů jakékoliv nemoci. Docházka dětí s projevy jakékoliv nemoci nebude akceptována.

·       Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

·       Provoz mateřské školy probíhá v souladu se zvýšenými hygienickými pravidly.

·       Děti a pracovníci MŠ roušku v prostorách školy nosit nemusí.

·       Každé dítě má uloženou roušku v šatně pro případnou potřebu.

·       Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

·       V rámci stravování bude pitný režim doplněn o nápoj, který si děti přinesou z domova v označené lahvičce.

 

Stránkování: 1 | 2 > >>