NOVINKY

Výše školného 2019/20
27.3.2019

 Vážení rodiče, prosím nepřehlédněte.

S předstihem si Vas dovoluji upozornit na skutečnost, že s účínností od 1.9.2019 se zvýší částka za školné na 903,-Kč. V posledních několika letech se výše neustále snižovala, v roce 2018 se však zvedly náklady, a tudíš i školné.To se vypočítává dle neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě za příslušný poslední ukončený kalendářní rok a Vaše platba činí 50% těchto nákladů. 

Předškoláci a odklady školní docházky neplatí. 

Pro vysvětlení dodávám, že se touto částkou dostáváme na průměr mezi ostatními mateřskými školami, doposud jsme patřili mezi ty nižší. Stravné zdražovat nebudeme.

S pozdravem Irena Michalcová - ředitelka školy 

Stránkování: 1