NOVINKY

Výše školného 2019/20
27.3.2019

 Vážení rodiče, prosím nepřehlédněte.

S předstihem si Vas dovoluji upozornit na skutečnost, že s účínností od 1.9.2019 se zvýší částka za školné na 903,-Kč. V posledních několika letech se výše neustále snižovala, v roce 2018 se však zvedly náklady, a tudíš i školné.To se vypočítává dle neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě za příslušný poslední ukončený kalendářní rok a Vaše platba činí 50% těchto nákladů. 

Předškoláci a odklady školní docházky neplatí. 

Pro vysvětlení dodávám, že se touto částkou dostáváme na průměr mezi ostatními mateřskými školami, doposud jsme patřili mezi ty nižší. Stravné zdražovat nebudeme.

S pozdravem Irena Michalcová - ředitelka školy 

Letní prázdninový provoz
1.7.2019

 Vážení rodiče,

Rada městské části Praha 4 schválila letní prázdninový provoz během července a srpna v těchto mateřských školách :

1.- 26.7.2019

MŠ 4 pastelky (objekt Kotorská), Sedlčanská 14-školné 1190,-Kč

                                                    stravné 36,-/40,-Kč(odkl.šk.doch.)                          

MŠ Matěchova, Halasova 1069 -školné 719,-Kč, stravné 37,-/40,-Kč

MŠ Alšovy sady, Na Větrově 22 -školné 761,-Kč, stravné 36,-/37,-Kč

MŠ Svojšovická 3 - školné 840,-Kč, stravné 36,-/39,-Kč

29.7.- 23.8.2019

MŠ Na Zvoničce 13 - školné 660,-/ 745,-Kč(navýšeno za dny 29.a 31.7.)

                                   stravné 35,-/36,-Kč

MŠ Krčská (objekt Kukučínova), Tajovského 1309 - školné 775,-/880,-Kč

                                                                                   stravné 36,-/40,-Kč

MŠ Ohradní - školné 700,-/795,-Kč, stravné 36,-/40,-Kč

od 26.8.2019 budou v provozu všechny mateřské školy.

MŠ Trojlístek bude mít v provozu pracoviště Bezová.

 

ZÁPIS DO MŠ
24.4.2019

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vydávání přihlášek :

          ve středu 24.4.2019    

          ve čtvrtek 25.4.2019

                         v době 13 -18 hodin

Odevzdávání vyplněných přihlášek :

          v úterý 14.5.2019

          ve středu 15.5.2019

                        v době 13 -18 hodin 

 

Kritéria pro přijímání dětí

 

Přehled zajištění provozu na prázdninové dny ve školním roce 2018/19
1.9.2018

 Zajištění prázdninového provozu na různých pracovištích :

 

podzimní prázdniny - pondělí a úterý 29.a 30.10.- pracoviště Bezová

středa 2.1. pracoviště Bezová

pátek 1.2.- pracoviště Točitá

jarní prázdniny 11.2.-17.2.-pracoviště Hudečkova

velikonoční čtvrtek 18.4.- pracoviště Točitá

 
Stanovisko ČŠI k poskytování nebo organizování placených kroužků v MŠ
5.5.2016

Stanovisko České školní inspekce o poskytování nebo organizování placených kroužků v MŠ je k dispozici zde pod odkazem:

Stanovisko ČŠI

Stránkování: 1