AKTIVITY A KROUŽKY

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ 2017/18

pracoviště Točitá


Září 

-  Akce pod záštitou MČ Praha 4 – Babičky čtou dětem – 1x týdně (po třídách)
-  Sportovní dopoledne
-  podzimní vycházka do přírody – barvy podzimu

 

Říjen

-  divadlo Kůzle ( 23.10)
-  dopolední dílnička – tvoření z přírodnin
-   hra s bubny ( 31.10.)
-   vycházka k Vltavě – krmení labutí
-   Babičky čtou dětem

 

Listopad

-   7.11. Fotografování dětí od 10.15 hodin
-  9.11. Eko program – Zvířata v zimě (35,- Kč/dítě)
-   13.11. Lampionový průvod od 17.00 hodin
-   Vítání občánků
-   Babičky čtou dětem
-  21.11. Dopolední výlet do Divadla kouzel (270,- Kč/dítě)
-  29.11. Odpolední vyrábění adventních věnců pro děti a jejich rodiče cena 250,-Kč

  

Prosinec 

-   1.12. dopoledne "Hmyzí hotely"akce v MŠ zdarma (EKO centrum Koniklec)
-   5.12. Čertovské rojení - zábavné dopoledne na třídách (děti mohou mít kostýmy čerta a anděla), Mikulášská nadílka 
-   Kouzelný cirkus (7.12.)
-   Vycházka k rybím kádím
  18.12. od 16.00 hodin - Vánoční besídka pro rodiče - zpívání koled na školní zahradě
-  19.12. vánoční nadílka na jednotlivých třídách

 

Leden

-   divadlo Basta Fidli
-   Besedárium – interaktivní program pro předškoláky
-   Hry na sněhu
-   Trilopark                                                                                                        30.1. Návštěva muzea čokolády s tvořivou dílničkou (Veverky)
-   návštěva knihovny

 

 

Únor   

-   masopustní karneval
-   divadlo Braník
-   vyšetření školní zralosti předškolních dětí                                                         19.2. Návštěva Muzea hudby-interaktivní výstava"Hudba a pohádka"(Veverky)
-   divadlo E. Hrušková ( 27.2.)
-   Eko program

 

Březen

-   jarní dopolední dílnička – vítání jara
-   Divadlo  - Klaun Pepíno
-   Babičky čtou dětem
-   beseda- pro rodiče předškoláků s p. ředitelem ZŠ Na planině
-   návštěva ZŠ- ukázka výuky
-   Jarní vycházka do přírody

 

Duben

-   oslava dne Země – Pankrácká pláň
-   odpolední dílnička pro rodiče s dětmi – velikonoční dekorace
-   Divadlo Přeučil  - Hrušková
-   Babičky čtou dětem

 Květen

-  fotografování tříd
-   besídka ke Dni matek
-   divadlo Matěje Kopeckého
-   Babičky čtou dětem

 

Červen

-   oslava dne dětí
-   školní výlet
-   dopravní výchova  
-   beseda a ukázka práce dobrovolných hasičů na školní zahradě
-   Loučení s předškoláky Vanda a Standa

 

KROUŽKY:

Angličtina

Každou středu a pátek  v dopoledních hodinách, probíhá po skupinkách dle pokročilosti Výuku zajišťuje jazyková škola J.S.FAN
Cena: 2350,- Kč/pololetí  včetně výukových materiálů, 1800,- Kč/2.pololetí

Logopedické cvičení

Individuálně, středa v dopoledních hodinách Zajišťuje agentura Kroužky-Helena Jílková 
Cena: 1850,-/pololetí

Keramika

Ve středu po obědě.
Labounková Alžběta, cena 1440,-Kč/pololetí

JINÉ ČINNOSTI:


 • divadelní představení
 • odpolední tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi (podzim, jaro)
 • návštěva knihovny
 • „ Vítání občánků“ Na Nuselské radnici
 • oslava Dne dětí
 • návštěva a ukázka práce policie ČR
 • beseda pro rodiče s klinickou psycholožkou
 • spolupráce se ZŠ Na Planině
 • tématické vycházky do přírody a za historií Prahy
 • vánoční besídka a besídka ke Dni matek
 • rozloučení s předškoláky
 • vyšetření sluchu lékařem - foniatrem

VÝLETY:


 • celodenní výlet každoročně v červnu
 • škola v přírodě - ozdravný pobyt několikrát do roka (podzim, jaro)