AKTIVITY A KROUŽKY

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ 2016/17

 

Září

-        Divadlo Přeučil, Hrušková

-         Podzimní vycházka do přírody

 Říjen

-         Divadlo Neklid

-         25.10. Odpolední dílnička

-         Fotografování dětí

 Listopad:

-         Broučkiáda

-         Divadlo Adonis

-         Sběr přírodnin

-      7.11. Povídání se zvířátky (Lesy hlavního města Prahy)

-     15.11. Halloween s Inkou Rybářovou (od 16 hodin)

 Prosinec:

-         Odpolední adventní dílnička pro rodiče s dětmi

-         Divadlo pana Helekala

-         Mikulášská nadílka

-         15.12. Vánoční besídka pro rodiče

-         Vyšetření předškolních dětí – test školní zralosti

 Leden:

-         Divadlo Honzy Hrubce

-      11.1. Besedárium

-         Beseda pro rodiče s ředitelem ZŠ Na Planině

-         Ukázková hodina pro předškoláky v 1. tř. ZŠ

-         Kontrolní vyšetření foniatrem

 Únor: 

-         Masopustní karneval

-      9.2. Branické divadlo "Český Honza"(nejstarší děti)

-         Filmové představení – kino Galaxie

-         Divadlo Krasohled

 Březen:

-         Jarní dopolední dílnička – vítání jara

-         Exkurze na velikonoční výzdobu v OC Arkády

-         Návštěva knihovny

-         Divadlo Krab

-         Vítání občánků – po dohodě s MěÚřadem Phy 4

 Duben: 

-         Oslava dne Země – Pankrácká pláň

-         Tématická vycházka k Vltavě

-         Sférické kino

-         Vycházka na vyhlídku Dobeška

-         Divadlo Matěje Kopeckého

-         Odpolední velikonoční dílnička pro rodiče s dětmi

 Květen:

-         Fotografování tříd

-         Besídka ke dni matek

-         Hobby centrum

-         Dopravní výchova

-         Divadlo Koloběžka

 Červen:

-         Divadlo Pralesní pohádky

-         Oslava dne dětí

-         Školní výlet

-         Ozdravný pobyt

-         Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

 

KROUŽKY:

 

Angličtina

Každou středu a pátek  v dopoledních hodinách, probíhá po skupinkách dle pokročilosti Výuku zajišťuje jazyková škola J.S.FAN
Cena: 2350,- Kč/pololetí  včetně výukových materiálů, 1800,- Kč/2.pololetí

 

Šikovný školáček-výuku vede speciální pedagog

Každý čtvrtek v dopoledních hodinách, probíhá po skupinkách 6-8 dětí
S sebou: pracovní sešit a notýsek
Cena: 1650,- Kč/pololetí

 

Logopedické cvičení

Individuálně, středa v dopoledních hodinách Zajišťuje speciální pedagog
Cena: bude upřesněna

 

Sportovní dopoledne

Fotbalová přípravka na hřišti ABC Braník
Cena 800,-Kč/pololetí

JINÉ ČINNOSTI:


 • divadelní představení
 • odpolední tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi (podzim, jaro)
 • návštěva knihovny
 • „ Vítání občánků“ Na Nuselské radnici
 • oslava Dne dětí
 • návštěva a ukázka práce policie ČR
 • beseda pro rodiče s klinickou psycholožkou
 • spolupráce se ZŠ Na Planině
 • tématické vycházky do přírody a za historií Prahy
 • vánoční besídka a besídka ke Dni matek
 • rozloučení s předškoláky
 • vyšetření sluchu lékařem - foniatrem

VÝLETY:


 • celodenní výlet každoročně v červnu
 • škola v přírodě - ozdravný pobyt několikrát do roka (podzim, jaro)