AKTIVITY A KROUŽKY

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

Pracoviště Točitá

Konání veškerých akcí závisí na epidemických opatřeních.

Říjen

 • Začátek kroužků
 • 14.10. Kouzelník a zlobivé míčky
 • 19.10. Fotografování dětí
 • Eko program na školní zahradě

Listopad

 • 1.11.Co malí medvědi o podzimu nevědí
 • Lampionový průvod - organizuje SRPŠ
 • Adventní dopolední tvořivá dílnička

Prosinec

 • Mikulášská nadílka 
 • Zpívání koled u stromečku na školní zahradě - Duo Jaroslav

Leden

 • 18.1. Tučňákův výlet

Únor

 • Screeningové vyšetření předškoláků - dopoledne
 • 9.2. Cirkus Adonis

Březen

 • Besedárium - Duhový cirkus
 • Spolupráce se ZŠ Na Planině 

Duben

 • 21.4. Bubnování - 4 skupiny dětí
 • Eko program
 • Velikonoční dopolední tvořivá dílnička
 • Jarní tématická vycházka
 • Fotografování tříd

Květen

 • 4.5. Námořnická pohádka 
 • Oslava Svátku matek

Červen

 • Rozloučení s předškoláky - Verbování
 • Školní výlet

 

KROUŽKY:

 • Logopedie - 1x týdně - individuálně, vede agentura Kroužky
 • Plavání (uskutečnění kroužku závisí na epidemiologických opatřeních MZ)
 • Hravé zpívání - 1x týdně pod vedením pí.uč.Stehlíkové
 • Hra na flétnu - individuálně, vyučuje pí.uč.Stehlíková
 • Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem - skupinová výuka pod vedením pí.uč.Syrovátkové

 

 

JINÉ ČINNOSTI:

 

 • divadelní představení
 • odpolední tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi (podzim, jaro)
 • návštěva knihovny
 • oslava Dne dětí
 • návštěva a ukázka práce policie ČR
 • beseda pro rodiče s klinickou psycholožkou
 • spolupráce se ZŠ Na Planině
 • tématické vycházky do přírody a za historií Prahy
 • vánoční besídka a besídka ke Dni matek
 • rozloučení s předškoláky

VÝLETY:


 • celodenní výlet každoročně v červnu
 • škola v přírodě - ozdravný pobyt několikrát do roka (podzim, jaro)