AKTIVITY A KROUŽKY

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ 2017/18

pracoviště Točitá

 

Září   -    Akce pod záštitou MČ Praha 4 – Babičky čtou dětem – 1x týdně 

               (po třídách)

          -    Sportovní dopoledne

          -    podzimní vycházka do přírody – barvy podzimu

 

Říjen    -     divadlo Kůzle ( 23.10)

-      dopolední dílnička – tvoření z přírodnin

-         hra s bubny ( 31.10.)

-          vycházka k Vltavě – krmení labutí

-          Babičky čtou dětem

 

Listopad -   7.11.Fotografování dětí od 10.15 hodin

             -    9.11.Eko program – Zvířata v zimě (35,-Kč/dítě)

 -     13.11. Lampionový průvod od 17.00 hodin

 -     Vítání občánků

 -     Babičky čtou dětem

 -     21.11. Dopolední výlet do Divadla kouzel (270,-Kč/dítě)

 

Prosinec -          odpolední adventní dílnička pro rodiče s dětmi – tvoření adventních

                        věnců

  -            Mikulášská nadílka ( 5.12)

  -            Kouzelný cirkus (7.12.)

  -            Vycházka k rybím kádím

  -             Vánoční besídka pro rodiče – zpívání koled  na školní zahradě

 

Leden  -           divadlo Basta Fidli

 -            Besedárium – interaktivní program pro předškoláky

 -            Hry na sněhu

 -            Trilopark

 -            návštěva knihovny

 

Únor   -          masopustní karneval

-          divadlo Braník

-           vyšetření školní zralosti předškolních dětí

-          divadlo E. Hrušková ( 27.2.)

-          Eko program

 

Březen-          jarní dopolední dílnička – vítání jara

-           Divadlo  - Klaun Pepíno

-           Babičky čtou dětem  

-          beseda- pro rodiče předškoláků s p. ředitelem ZŠ Na planině

-           návštěva ZŠ- ukázka výuky

-          Jarní vycházka do přírody

 

 Duben-           oslava dne Země – Pankrácká pláň

-           odpolední dílnička pro rodiče s dětmi – velikonoční dekorace

-            Divadlo Přeučil  - Hrušková

-            Babičky čtou dětem

 

Květen -       fotografování tříd

 -           besídka ke Dni matek

 -           divadlo Matěje Kopeckého

 -           Babičky čtou dětem

 

 Červen -          oslava dne dětí

  -           školní výlet

  -          dopravní výchova  

  -           beseda a ukázka práce dobrovolných hasičů na školní zahradě

  -          Loučení s předškoláky Vanda a Standa

 

KROUŽKY:

 

Angličtina

Každou středu a pátek  v dopoledních hodinách, probíhá po skupinkách dle pokročilosti Výuku zajišťuje jazyková škola J.S.FAN
Cena: 2350,- Kč/pololetí  včetně výukových materiálů, 1800,- Kč/2.pololetí

 

Logopedické cvičení

Individuálně, středa v dopoledních hodinách Zajišťuje agentura Kroužky-Helena Jílková 
Cena: 1850,-/pololetí

 

Keramika

Ve středu po obědě.
Labounková Alžběta, cena 1440,-Kč/pololetí

JINÉ ČINNOSTI:


 • divadelní představení
 • odpolední tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi (podzim, jaro)
 • návštěva knihovny
 • „ Vítání občánků“ Na Nuselské radnici
 • oslava Dne dětí
 • návštěva a ukázka práce policie ČR
 • beseda pro rodiče s klinickou psycholožkou
 • spolupráce se ZŠ Na Planině
 • tématické vycházky do přírody a za historií Prahy
 • vánoční besídka a besídka ke Dni matek
 • rozloučení s předškoláky
 • vyšetření sluchu lékařem - foniatrem

VÝLETY:


 • celodenní výlet každoročně v červnu
 • škola v přírodě - ozdravný pobyt několikrát do roka (podzim, jaro)