AKTIVITY A KROUŽKY

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Pracoviště Točitá

Akce budou průběžně doplňovány v souvislosti s aktuální virologickou situací

 

Říjen

 • Začátek kroužků
 • Preventivní akce pro předškolní děti pod záštitou MČ Praha 4
 • 5.10. Jak se mít dobře
 • 12.10. Hygiena
 • 19.10. Výživa
 • 26.10. Mezilidské vztahy
 • 2.11. Emoce
 • 29.- 30.10. Podzimní prázdniny - provoz prac.Hudečkova

Listopad

 • 10.11.Kouzelník a zlobivé míčky- ZRUŠENO
 • 27.11.Fotografování jednotlivců
 • Adventní tvoření ZRUŠENO
 • Lampionový průvod - organizuje SRPŠ- ZRUŠENO

Prosinec

 • 4.12. Mikulášská nadílka + zábavné dopoledne v kostýmech na jednotlivých třídách
 • 18.12. Poslech vánočních koled a vánoční nadílka na třídách
 • 23.12. - 1.1. Vánoční prázdniny

Leden

 • 20.1. Pohádka v naší škole na motivy J.Lady - Kouzelné jablíčko
 • Besedárium-  interaktivní program pro předškoláky
 • 29.1. Pololetní prázdniny- provoz prac.Bezová

Únor

 • 4.2. Screeningové vyšetření předškoláků - dopoledne
 • 8.2. Seznámení s výsledky vyšetření od 12.30 h.dle rozpisu
 • 9.2. Cirkus Adonis
 • 16.2. Masopustní veselí v kostýmech na jednotlivých třídách
 • 22.- 28.2. Jarní prázdniny-provoz zajišťuje prac. Točitá

Březen

 • 12.3. Pohádka v naší škole - Nejvzácnější věc pod sluncem- ZRUŠENO
 • Návštěva ZŠ Na Planině - předškoláci ZRUŠENO

Duben

 • 1.4. Velikonoční prázdniny - provoz prac. Bezová
 • Návštěva místní knihovny - ZRUŠENO

Květen

 • 11.5. Námořnická pohádka v naší škole
 • 13.5. Fotografování tříd
 • Ozdravný pobyt dětí v přírodě
 • Oslava Svátku matek
 • Zakončení kroužků

Červen

 • 1.6.Beseda Jiřího Helekala v naší škole - PŘELOŽENO Z 29.4.
 • 3.6. Divadlo v naší škole - Jak pejsek Ferda potkal sluníčko
 • 7.6. Oslava Dne dětí - odpolední bublinková dílnička na školní zahradě
 • Rozloučení s předškoláky
 • Školní výlet

 

KROUŽKY:

 • Angličtina
 • Logopedie
 • Plavání
 • Hravé zpívání 
 • Hra na flétnu
 • Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem

 

Angličtina

Každou středu a pátek  v dopoledních hodinách, probíhá po skupinkách dle pokročilosti Výuku zajišťuje jazyková škola J.S.FAN
Cena: 3630,-Kč/ šk.rok + 500,-Kč výukové materiály

Logopedické cvičení

V jednání s agenturou Kroužky
 

Plavání

Pod vedením lektorů plavecké školy každé úterý od 9.45 - 10.30 hodin v bazénu na Zeleném pruhu
Cena: 99,-Kč/lekce
 

Hravé zpívání 

se pro předškolní děti bude konat každou středu 15.00 -16.00h. pod vedením Mgr.Stehlíkové

Hra na flétnu

každou středu 9.30 - 10.00h. pod vedením Mgr. Stehlíkové

Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem

každý čtvrtek 9.30 - 10.00h. pro starší děti pod vedením pí.Syrovátkové

JINÉ ČINNOSTI:

 

 • divadelní představení
 • odpolední tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi (podzim, jaro)
 • návštěva knihovny
 • oslava Dne dětí
 • návštěva a ukázka práce policie ČR
 • beseda pro rodiče s klinickou psycholožkou
 • spolupráce se ZŠ Na Planině
 • tématické vycházky do přírody a za historií Prahy
 • vánoční besídka a besídka ke Dni matek
 • rozloučení s předškoláky

VÝLETY:


 • celodenní výlet každoročně v červnu
 • škola v přírodě - ozdravný pobyt několikrát do roka (podzim, jaro)