AKTIVITY A KROUŽKY

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ A ČINNOSTÍ 2017/18

pracoviště Točitá


Září 

-  Akce pod záštitou MČ Praha 4 – Babičky čtou dětem – 1x týdně (po třídách)
-  Sportovní dopoledne
-  podzimní vycházka do přírody – barvy podzimu

 

Říjen

-  divadlo Kůzle ( 23.10)
-  dopolední dílnička – tvoření z přírodnin
-   hra s bubny ( 31.10.)
-   vycházka k Vltavě – krmení labutí
-   Babičky čtou dětem

 

Listopad

-   7.11. Fotografování dětí od 10.15 hodin
-  9.11. Eko program – Zvířata v zimě (35,- Kč/dítě)
-   13.11. Lampionový průvod od 17.00 hodin
-   Vítání občánků
-   Babičky čtou dětem
-  21.11. Dopolední výlet do Divadla kouzel (270,- Kč/dítě)
-  29.11. Odpolední vyrábění adventních věnců pro děti a jejich rodiče cena 250,-Kč

  

Prosinec 

-   1.12. dopoledne "Hmyzí hotely"akce v MŠ zdarma (EKO centrum Koniklec)
-   5.12. Čertovské rojení - zábavné dopoledne na třídách (děti mohou mít kostýmy čerta a anděla), Mikulášská nadílka 
-   Kouzelný cirkus (7.12.)
-   Vycházka k rybím kádím
  18.12. od 16.00 hodin - Vánoční besídka pro rodiče - zpívání koled na školní zahradě
-  19.12. vánoční nadílka na jednotlivých třídách

 

Leden

  9.1.  divadlo Basta Fidli
 18.1.   Besedárium – interaktivní program pro předškoláky                                       30.1. Návštěva muzea čokolády s tvořivou dílničkou (Veverky)
-   návštěva knihovny

 

 

Únor   

 20.2.   masopustní karneval
15.2.Národní divadlo s komentovanou prohlídkou
19.2.návštěva Muzea hudby-interaktivní výstava"Hudba a pohádka"(Veverky)
 27.2.   divadlo E. Hrušková 
                                                                                                                      

 

Březen

2.3. Knihovna (pro předškoláky)                                                                                            
6.3. Klaun Pepíno
13.3. Návštěva výstavy J.Lady (pro přihlášené předškoláky)
19.3. Vyšetření školní zralosti + beseda

21.3.Odpolední velikonoční dílnička                                                                  22.3.od 16.00 hod. beseda rodičů předškoláků s vedením ZŠ Na Planině (v prostorách školy)- problematika týkající se zápisu                                                23.3. Návštěva předškoláků v ZŠ (dopoledne)                                                        Jarní vycházka do přírody

   
Duben

-   oslava dne Země – Pankrácká pláň
-   Divadlo Přeučil  - Hrušková
-   Babičky čtou dětem                                                                                           12.4 a 17.4. exkurze do ČT-interaktivní výstava tvorby dětí

 

 Květen

 3.5 fotografování tříd od 11h.na škol.zahradě                                                       15.5. besídka ke Dni matek na jednotlivých třídách                                                23.5. dopolední výlet Jízdní policie (pro přihlášené předškoláky)                                  odpolední ukázka AJ pro rodiče (termín bude upřesněn)                             -   divadlo Matěje Kopeckého
-   Babičky čtou dětem

Červen

1.6.oslava dne dětí- dopolední dovádění ve FUN parku Žirafa
13.6. celodenní školní výlet - Farma park
-   dopravní výchova  
-   beseda a ukázka práce dobrovolných hasičů na školní zahradě
18.6. Loučení s předškoláky "Vanda a Standa" odpoledne na školní zahradě

 

KROUŽKY:

Angličtina

Každou středu a pátek  v dopoledních hodinách, probíhá po skupinkách dle pokročilosti Výuku zajišťuje jazyková škola J.S.FAN
Cena: 2350,- Kč/pololetí  včetně výukových materiálů, 1800,- Kč/2.pololetí

Logopedické cvičení

Individuálně, středa v dopoledních hodinách Zajišťuje agentura Kroužky-Helena Jílková 
Cena: 1850,-/pololetí

Keramika

Ve středu po obědě.
Labounková Alžběta, cena 1440,-Kč/pololetí

JINÉ ČINNOSTI:


 • divadelní představení
 • odpolední tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi (podzim, jaro)
 • návštěva knihovny
 • „ Vítání občánků“ Na Nuselské radnici
 • oslava Dne dětí
 • návštěva a ukázka práce policie ČR
 • beseda pro rodiče s klinickou psycholožkou
 • spolupráce se ZŠ Na Planině
 • tématické vycházky do přírody a za historií Prahy
 • vánoční besídka a besídka ke Dni matek
 • rozloučení s předškoláky
 • vyšetření sluchu lékařem - foniatrem

VÝLETY:


 • celodenní výlet každoročně v červnu
 • škola v přírodě - ozdravný pobyt několikrát do roka (podzim, jaro)