NOVINKY

ZÁPIS do MŠ
2.5.2018

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

2.a 3.5. 2018 - v době 13-18 h.- vydávání přihlášek

9.a 10.5. 2018 - v době 13-18 h.- odevzdávání vyplněných přihlášek

S sebou přineste : doklad o trvalém pobytu dítěte na Praze 4 (výpis z informačního systému, OP,Pas)

doklad o trvalém pobytu jednoho z rodičů na Praze 4 (OP,Pas)

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 

Stránkování: 1