NOVINKY

Provoz MŠ Trojlístek během školních prázdnin v průběhu celého roku
6.9.2021

 27.a 29.10. Podzimní prázdniny - provoz zajistí pracoviště Bezová

23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny - MŠ uzavřeny

4.2. Pololetní prázdniny - provoz zajistí pracoviště Točitá

7. - 13.3. Jarní prázdniny - provoz zajistí pracoviště Hudečkova

14.4. Velikonoční prázdniny - provoz zajistí pracoviště Točitá

Zahájení školního roku
1.9.2021

 Školní rok 2021/22 bude zahájen ve středu 1.9. 2021.

Provoz školy: 6.30 - 8.25h. příchod do MŠ

                      12.15 - 13h vyzvedávání z MŠ po obědě

                      15- 17h.  vyzvedávání dětí z MŠ

Zařazení dětí do tříd - seznamy - budou vyvěšeny ve vnitřních prostorách školy.

V mateřské škole platí stejná hygienická a organizační opatření jako před prázdninami.

  • V šatně školy musí mít dospělá osoba zakrytá ústa a nos.
  • Dodržovat rozestupy.
  • Nezdržovat se zbytečně v šatně školy.
  • V areálu mateřské školy děti nemají povinnost nosit zakrytá ústa a nos.
  • V mateřské škole se děti nebudou testovat.
  • Vstup rodičů nových dětí do tříd nebude možný.
Školné na rok 2021/22
19.5.2021

 Výše školného na školní rok 2021/2022 je vypočítána na 912,-Kč/měsíc.

Stránkování: 1