NOVINKY

Hledáme paní na úklid
7.6.2019

  Do MŠ Trojlístek, pracoviště Hudečkova přijmeme paní na úklid od 26.8. 2019.

Bližší informace na tel.: 777 831 355

Rozhodnutí o přijetí do MŠ
31.5.2019

 Od školního roku 2019/20 byly přijaty tyto děti:

evidenční č.        body          poznámka

19                       12

12                       11

16                       11

1                         11

34                       11

27                       11

3                         11

14                       11

10                       11

4                         11

29                       11

20                       11

18                       11

5                         11

2                         11

8                         11

6                         11

9                         11

31                       11

13                       10

15                       10

7                         10

30                       10

33                       10

17                       10

24                       10

25                       10          MŠ Točitá

32                       10          MŠ Točitá

21                       10          MŠ Točitá

Schůzka rodičů nově přijatých dětí
26.6.2019

  Vážení rodiče nově přijatých dětí,

zveme vás na schůzku, která se koná ve středu 26.6. 2019 od 16.00 hodin na pracovišti Točitá.

Změna ve vedení školy
25.4.2019

  Vážení rodiče,

je mou povinností Vám sdělit, že jsem s účinností od čtvrtka 25.4.2019 dočasně přerušila působení ve škole a z důvodu výkonu své nové funkce dle zákona pověřila jako svého statutárního zástupce Bc. Ivu Vrbovou, současnou zástupkyni na pracovišti Hudečkova. Zároveň Vám sděluji, že zástupkyní pro pracoviště Hudečkova jsem jmenovala Mgr. Miroslavu Stasiukovou. Děkuji Vám za vynikající spolupráci, ale neloučím se. Průběžně budu na škole vše předávat a učit svou zástupkyni a určitě se po čase do funkce opět vrátím. Nadále se na mě můžete obracet, pokud budete mít jakýkoliv problém či potřebu.

S pozdravem Vaše Irena Michalcová

Výše školného 2019/20
27.3.2019

 Vážení rodiče, prosím nepřehlédněte.

S předstihem si Vas dovoluji upozornit na skutečnost, že s účínností od 1.9.2019 se zvýší částka za školné na 903,-Kč. V posledních několika letech se výše neustále snižovala, v roce 2018 se však zvedly náklady, a tudíš i školné.To se vypočítává dle neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě za příslušný poslední ukončený kalendářní rok a Vaše platba činí 50% těchto nákladů. 

Předškoláci a odklady školní docházky neplatí. 

Pro vysvětlení dodávám, že se touto částkou dostáváme na průměr mezi ostatními mateřskými školami, doposud jsme patřili mezi ty nižší. Stravné zdražovat nebudeme.

S pozdravem Irena Michalcová - ředitelka školy 

Letní prázdninový provoz
1.7.2019

Vážení rodiče,

Rada městské části Praha 4 schválila letní prázdninový provoz během července a srpna v těchto mateřských školách :

1.- 26.7.2019

MŠ 4 pastelky (objekt Kotorská), Sedlčanská 14-školné 1190,-Kč

                                                    stravné 36,-/40,-Kč(odkl.šk.doch.)                          

MŠ Matěchova, Halasova 1069 -školné 719,-Kč, stravné 37,-/40,-Kč

MŠ Alšovy sady, Na Větrově 22 -školné 761,-Kč, stravné 36,-/37,-Kč

MŠ Svojšovická 3 - školné 840,-Kč, stravné 36,-/39,-Kč

29.7.- 23.8.2019

MŠ Na Zvoničce 13 - školné 660,-/ 745,-Kč(navýšeno za dny 29.a 31.7.)

                                   stravné 35,-/36,-Kč

MŠ Krčská (objekt Kukučínova), Tajovského 1309 - školné 775,-/880,-Kč

                                                                                   stravné 36,-/40,-Kč

MŠ Ohradní - školné 700,-/795,-Kč, stravné 36,-/40,-Kč

od 26.8.2019 budou v provozu všechny mateřské školy.

MŠ Trojlístek bude mít v provozu pracoviště Bezová.

 

Stanovisko ČŠI k poskytování nebo organizování placených kroužků v MŠ
5.5.2016

Stanovisko České školní inspekce o poskytování nebo organizování placených kroužků v MŠ je k dispozici zde pod odkazem:

Stanovisko ČŠI

Stránkování: 1