NOVINKY

Platby na školní rok 2022/23
9.5.2022

  Úplata za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2022/23 činí 715,-Kč/měsíc

Úplata neprobíhá v posledním šk.roce před nástupem do ZŠ a při uděleném odkladu školní docházky.

Úplata za předškolní stravování (stravné) pro školní rok 2022/23 činí:

45,- den/ 945,- měsíc (pro děti 3-6 let)

48,- den/ 1008,- měsíc (pro děti od 7 let)

Stránkování: 1