NOVINKY

Jak zabavit děti, když je škola uzavřena
13.4.2020

 Jak může mateřská škola pomoci dětem a rodičům v této nelehké době (v době nouzového stavu)v případě, že je uzavřena?

Může předat rodičům informace o tom, co mohou s dětmi podniknout, jak je zabavit.

Milí rodiče, nabízíme Vám tato doporučení:

- povídejte si s dětmi, vyprávějte, čtěte, pokládejte jim k přečtenému textu otázky

- podporujte je v samostatnosti

- dbejte na pravidelný režim 

- zapojte je do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o květiny…)

- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (před spaním, loučení, vítání, oslavy…)

- zapojte se aktivně do hry (stavebnice, skládanky, hra na něco…)

- povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom co se kolem nich děje. Poskytněte jim přiměřené informace

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte

Víme, že Vaše pracovní vytížení je velké a zvládnout vše z domova, v rodině je složité. Vaše děti si však pozornost rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

                                                                    Děkujeme Vám všem

Zdroje a materiály:

www.predskolaci.cz

www.detsky-web.cz

www.hrajeme-si.cz

Tvořivé a výtvarné činnosti:

www.krokotak.com

www.tvorivedeti.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

 


Stránkování: 1