NOVINKY

Vratka KRPŠ
23.7.2020

Z fondu KRPŠ bude rodičům vrácena částka 433,-Kč/dítě za zrušené programy v období březen-červen 2020. Částka bude vrácena zpět na účet odesílatele.

V případě nejasností kontaktujte správce KRPŠ pí.Sandru Lukešovou mobil: 777 828 384, e-mail: sandra.lukesova@icloud.com

Stránkování: 1